Περιπολίες

Το περιπολικό όχημα διέρχεται από το χώρο σας, αποθήκες, οικίες, βιομηχανικές περιοχές αλλά και ολόκληρους οικισμούς και με την παρουσία του αλλά και την παρατηρητικότητα του πληρώματός του αποτρέπει και προλαμβάνει εγκληματικές ενέργειες.

patrol-car-proguard