Κέντρο Λήψης Σημάτων

Η PROGUARD SECURITY μέλος του ομίλου εταιρειών Euroguard διαθέτει:
• Σύγχρονο εξοπλισμό βασισμένο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που εγγυώνται τη σίγουρη και γρήγορη λήψη και επεξεργασία των σημάτων που στέλνουν τα συστήματα ασφαλείας των συνδρομητών
• Πλήρως εκπαιδευμένο και έμπιστο προσωπικό χειριστών.
• Λειτουργία σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο, με ανελλιπή παροχή υπηρεσιών.

Η PROGUARD SECURITY αναλαμβάνει:
• Την άμεση ειδοποίηση των αστυνομικών αρχών (άμεση επέμβαση), της πυροσβεστικής υπηρεσίας και το σταθμό πρώτων βοηθειών, σε αντίστοιχες περιπτώσεις ανάγκης.
• Την άμεση ενημέρωση των συνδρομητών και κάθε υπευθύνου που έχουν ορισθεί από αυτούς, π.χ. συγγενικά πρόσωπα, γείτονες κ.λ.π.
• Την ενημέρωση του εγκαταστάτη – συντηρητή, σε περιπτώσεις ανίχνευσης βλάβης η σαμποτάζ των ελεγχόμενων συστημάτων ασφαλείας.
• Τεχνική τηλεφωνική υποστήριξη για το χειρισμό των συστημάτων ασφαλείας προς τους συνδρομητές της, καθ’ όλο το 24ωρο.

Η PROGUARD SECURITY ελέγχει:
• Τη σωστή λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας των συνδρομητών της.
• Την τροφοδοσία ρεύματος από το δίκτυο πόλεως και τη μπαταρία των συστημάτων ασφαλείας καθ, όλο το 24ωρο.
• Την τηλεφωνική γραμμή του οικήματος την οποία χρησιμοποιεί το σύστημα ασφαλείας για τη σύνδεση ανά 12ωρο η 24ωρο.
• Τον εντός προκαθορισμένων από το συνδρομητή χρονικών ορίων οπλισμό και αφοπλισμό των συστημάτων ασφαλείας.
• Την ταυτότητα των χρηστών των συστημάτων ασφαλείας και τη ζώνη (χώρο) από την οποία ενεργοποιείται συναγερμός.

kentro-proguard