Υπηρεσίες Pro

Η Proguard Security διαθέτει την τεχνολογία και την τεχνογνωσία της σε επαγγελματίες εγκαταστάτες συστημάτων ασφαλείας και εταιρείες για την εξυπηρέτησή τους. Με μια σειρά από τα κατάλληλα modems και ic programmers προσφέρουμε στον επαγγελματία τις κάτωθι υπηρεσίες:

Προγραμματισμός από απόσταση (up/download) συστημάτων ασφαλείας των παρακάτω εταιρειών:

ADEMCO – FBII – TEXECOM – CADDX – DSC – PARADOX –  NAPCO – CROW – RUNNER – BOSCH

Προγραμματισμό και παραμετροποίηση routers για τη μετάδοση εικόνας από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.

Προγραμματισμό DYNDNS/NO-IP name servers.

Προγραμματισμό ENVISALINK DSC/HONEYWELL – PARADOX SWAN SERVER

Προγραμματισμό και παραμετροποίηση UNIFI – MIKROTIK

Προγραμματισμός EEPROM ολοκληρωμένων (READ & WRITE).

PRO-SERVICES1-1024x768

Η Proguard Electronics αχολείται με τον προγραμματισμό ολοκληρωμένων βάσης δεδομένων eproms και βοηθάει τον επαγγελματία τεχνικό συστημάτων ασφαλείας αναλαμβάνοντας την εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων σε κεντρικές μονάδες συναγερμών καθιστόντας τις παλιές κλειδωμένες πλακέτες και πάλι λειτουργικές. ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ τις παλιές πλακέτες. Ξαναχρησιμοποιήστε τες! HARDWIRE RESET – DEFAULT PANELS Ξεκλείδωμα (unlock – return to default) κλειδωμένων καταγραφικών DVR/NVR TVT & HikVision

RESET-PANELSΞ