Υπηρεσίες

Adeia-IEPYA-743x1024

Στην ολοένα και αυξανόμενη σε εγκληματικότητα εποχή που ζούμε, η ανάγκη να υποστηριχθεί ένα σύστημα ασφαλείας σε 24 ωρη βάση, γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Είναι αυτή η ανάγκη που οδήγησε την Proguard Security στη δημιουργία τμήματος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, ξεφεύγοντας από την αρχική τεχνική και κατασκευαστική της κατεύθυνση.
Το κέντρο λήψης σημάτων, τα περιπολικά άμεσης επέμβασης, οι στατικοί φύλακες και οι τεχνικοί 24 ωρης επιφυλακής αποτελούν τμήματα του τομέα παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.
Η Proguard Security αποτελεί αδειοδοτημένη Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Η Proguard Security παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας που ξεκινούν από την 24ωρη τεχνική υποστήριξη των εγκατεστημένων συστημάτων ασφαλείας μέχρι την ηλεκτρονική επιτήρηση εργοστασιακών – βιομηχανικών χώρων μέσο απομακρυσμένου ελέγχου κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης με χρήση των δικτύων 4G-3G-EDGE-GPRS-ADSL-T3 και της 24ωρης επιτήρησης των συστημάτων ασφαλείας μέσο του 24ωρου Κέντρου Λήψης Σημάτων (ΚΛΣ). Μέσο των οχημάτων άμεσης επέμβασης φροντίζουμε τον έλεγχο του χώρου σας σε περίπτωση συναγερμού κατά τη διάρκεια της απουσίας σας.

yphresies