Συντήρηση

Η Proguard Security αναλαμβάνει τη συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας των πελατών της μία φορά το χρόνο έναντι συμβολικού μηνιαίου τέλους μέσο συμβολαίου συντήρησης το οποίο προπληρώνεται ανά δωδεκάμηνο.

Η Proguard Security δημιουργεί καρτέλα συντήρησης η οποία αναρτάται πλησίον της κεντρικής μονάδας, αντίγραφο της οποίας διατηρείται στα γραφεία της εταιρείας. Εποπτεύων τεχνικός διενεργεί προληπτικό έλεγχο στο σύστημα ασφαλείας, σημειώνοντας πιθανές παρατηρήσεις, εργασίες και ανταλλακτικά μαζί με την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής του.

IMG_1147