Στατικές Φυλάξεις

Στην Proguard Security λειτουργεί τμήμα στατικών φυλάξεων και επιτηρήσεων χώρων κάθε είδους. Στελεχώνεται από έμπειρο και αδειοδοτημένο προσωπικό το οποίο έχει περάσει την προαπαιτούμενη εκπαίδευση και έχει λάβει τη σχετική άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας έτσι ούτος ώστε είναι ικανό να ανταπεξέλθει σε κάθε κρίσιμη κατάσταση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ επιλογής του προσωπικού ασφαλείας είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα, το ήθος, η αντιληπτική ικανότητα, οι άριστες δημόσιες σχέσεις, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, η φυσική κατάσταση, οι πολεμικές τέχνες, το απόσπασμα του ποινικού μητρώου και πληθώρα άλλων, τα οποία εγγυώνται για την απόδοσή του.

ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ καθημερινά από τα περιπολικά της Proguard Security που εποπτεύουν τους χώρους φύλαξης και αιφνίδια από εφόδους του διανυκτερεύοντος αρχιφύλακα ασφαλείας.

security guard