Επικοινωνία

Τεχνικό Τμήμα – Λογιστήριο – Αποθήκη
Αλ. Παπαδιαμάντη 9 Τ.Κ. 55133
Θεσσαλονίκη
T: +302310439219
F: +302103007490
Αθήνα
T: +302103009240
T: +302117700722

Υπηρεσίες – Κεντρικός Σταθμός
24/7 T: +302310314465

mailto: info@proguard.gr