Αμεση επέμβαση

Πρόκειται γα την υπηρεσία εκείνη, η οποία αποστέλλει περιπολικό στο συντομότερο δυνατό χρόνο, σε κάθε σήμα συναγερμού που θα ληφθεί από σύστημα συνδεδεμένο με το Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού, καθημερινά από 22:00 έως 06:00 και για όλες τις ημέρες του έτους.
Η ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ απαλλάσσει τους συνδρομητές από την ενόχληση να τρέχουν τη νύχτα, συχνά άσκοπα, για να διαπιστώσουν για ποιο λόγο χτύπησε το σύστημα συναγερμού τους. Η παρουσία του περιπολικού οχήματος εξοπλισμένου με φάρο και σειρήνα, αποτρέπει κάθε απόπειρα διάρρηξης, κλοπής ή φθοράς της περιουσίας.
Τα περιπολικά οχήματα σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία όταν οι συνθήκες το απαιτούν, ελέγχουν τον χώρο και αναφέρουν αποτέλεσμα στο Κέντρο Λήψης Σημάτων και στον συνδρομητή.